A A A
 • świetlica- budynek
  świetlica- budynek

Misja naszej świetlicy

Świetlica Środowiskowa "Stokrotka" przy Urzędzie Miasta Kolno rozpoczęła swą działalność w 1998 roku. Zorganizowana jest dla dzieci i młodzieży naszego miasta Kolno.

Świetlica jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 2000. W placówce obowiązuje podział na dwie grupy:

 1. grupa młodsza (szkoła podstawowa klasy 1 - 6) - godziny od 1200 do 1700
 2. grupa starsza (szkoła podstawowa klasy 7 i 8 oraz szkoły średnie )- godziny od 1700 do 2000

 

Misją świetlicy jest:

 1. zapobieganie "nudzie", tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy,
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego spędzenia czasu wolnego,
 3. pomoc w odrabianiu lekcji,
 4. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
 5. nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 6. zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojeniem swoich potrzeb,
 7. zbudowanie systemu oparcia i ochrony siebie,
 8. dostarczenia dzieciom i młodzieży wiedzy, np. edukacja z zakresu profilaktyki,
 9. spotkanie życzliwości dorosłych, którzy pomogą młodym ludziom zrozumieć otaczający ich świat i reguły w nim rządzące, nauczą dokonywać własnych wyborów przy widzeniu konsekwencji, jakie one ze sobą niosą w ich dalszym życiu,

W obecnej dobie kryzysu podstawowych funkcji rodziny, spowodowanego nie tylko patologią układu rodzinnego, ale i czynnikami ekonomicznymi (sytuacją na rynku pracy), w wyniku której rodziny tracą swoją wydolność (długa nieobecność w domu rodziców pracujących, zmęczenie, brak czasu na odpoczynek, relaks), takie miejsce, gdzie dzieci w sposób alternatywny mogą spędzać wolny czas wydaje się być uzasadnione, a nawet konieczne.

 

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie podania z oświadczeniem u wychowawcy placówki.